04.10.2014
<2;table cellspacing="2;0"2; cellpadding="2;0"2; class="2;t1"2; style="2;width: 848px;"2;>2; <2;tbody>2; <2;tr>2; <2;td valign="2;top"2; class="2;td1"2;>2; <2;table cellspacing="2;0"2; cellpadding="2;0"2; class="2;t2"2; style="2;width: 728px;"2;>2; <2;tbody>2; <2;tr>2; <2;td valign="2;top"2; class="2;td1"2;>2; <2;p class="2;p1"2;>2;<2;span style="2;color: #af8b45;"2;>2;<2;b>2;Deri Tanımı:<2;/b>2;<2;/span>2; Mamul deri üretiminde kullanılan ham deri yapısı, dokusu, kimyasal bilişimi ve diğer özellikleri kendine has olan doğal bir üründür. Deri, canlı hayvan vücudunda çok çeşitli fonksiyonları yerine getirir. Deri et üretiminde yan ürün olarak elde edildiği için üretim miktarı et üretimi ile sınırlıdır.<2;/p>2; <2;/td>2; <2;/tr>2; <2;/tbody>2; <2;/table>2; <2;/td>2; <2;td rowspan="2;3"2; valign="2;top"2; class="2;td2"2;>2; <2;p class="2;p2"2;>2;<2;/p>2; <2;p class="2;p2"2;>2;<2;/p>2; <2;p class="2;p2"2;>2;<2;/p>2; <2;p class="2;p2"2;>2;<2;/p>2; <2;p class="2;p2"2;>2;<2;/p>2; <2;p class="2;p2"2;>2;<2;/p>2; <2;p class="2;p2"2;>2;<2;/p>2; <2;/td>2; <2;/tr>2; <2;tr>2; <2;td valign="2;middle"2; class="2;td3"2;>2;<2;/td>2; <2;/tr>2; <2;tr>2; <2;td valign="2;top"2; class="2;td3"2;>2; <2;table cellspacing="2;0"2; cellpadding="2;0"2; class="2;t2"2; style="2;width: 728px;"2;>2; <2;tbody>2; <2;tr>2; <2;td valign="2;top"2; class="2;td1"2;>2; <2;p class="2;p1"2;>2;<2;span style="2;color: #af8b45;"2;>2;<2;b>2;Derinin Yapısı<2;/b>2;:<2;/span>2; Deride doku ve tabakalar bulunur. Bu dokular epitel doku, bağ ve destek dokusu, kas dokusu ve sinir dokusudur.<2;/p>2; <2;p class="2;p1"2;>2;- Epitel Doku: Bedenin hava ile temas eden üst yüzeyini ve etle yapışık olan iç yüzeyini kaplar. Bağ dokusuna benzer alt tabakadan geçen kan damarlarınca beslenen hücrelerden oluşmuştur. Üst deri çok katlı epitel dokulardan meydana gelmiştir.<2;br />2; - Gelişimini tamamlamış hayvanlarda en üst epitel doku hücreleri boynuzlaşarak sağlam bir koruyucu tabaka haline gelir.<2;br />2; - Bağ ve Destek Dokusu: Deride en kalın tabakayı oluşturur. Birçok protein çeşitlerinden meydana gelmiştir. Bunlardan kolegen, keratin ve elastin fazla miktarda bulunan proteinlerdir.<2;br />2; - Sinir Dokusu: Sinirler, sinir hücrelerinden meydana gelir. Deri tabakasının en üstünde bulunurlar. Sinirler miktar olarak çok az ve ince bir yapıda dağılmışlardır. Deri üretimi açısından önemsizdir.<2;br />2; - Kas Dokusu: Deride bulunan kaslar; kıl kası, yağ ve ter bezleri çevresindeki kaslardır. Kıl kası kılın hareketini sağlar ve yağ bezlerinden yağın boşalmasına yardımcı olur. Kıllar kıl kökü ve sırçaya elastin lifleri ile tutunmuşlardır. Kıl kasları yapılanmış proteinden oluşmuşlardır. Kireçlik ve sama işleminden etkilenmez.<2;/p>2; <2;p class="2;p1"2;>2;<2;span style="2;color: #af8b45;"2;>2;<2;b>2;Derinin Histolojik Yapısı: <2;/b>2;<2;/span>2;Omurgalıların derileri üç tabakadan oluşmuştur. Ancak bunlar yapıları, kimyasal bileşimleri ve fizyolojik görevleri yönünden farklılık gösterirler.<2;/p>2; <2;p class="2;p1"2;>2;Bu üç tabaka;<2;br />2; - Üst deri (epidermis)<2;br />2; - Öz deri (corium)<2;br />2; - Alt deri (subcutis)<2;/p>2; <2;p class="2;p1"2;>2;<2;span style="2;color: #af8b45;"2;>2;<2;b>2;Üst Deri<2;/b>2;:<2;/span>2; Üst deri tabakası, canlı hayvanın derisini idame ettiren, en önemli yaşamsal işlevleri kapsayan tabakadır. Vücudun tümünü dıştan kuşatarak onu çarpma ve darbelere karşı korur. Ayrıca; hayvan vücudunun ısı ve nem oranını ayarlar ve bakterilerin etkilerine karşı vücudu muhafaza eder. Üst deri, hücrelerden oluşmuş bir dokudur ve birçok tabakadan meydana gelmiştir. Bu katlar:<2;br />2; - En alttaki epitel veya bazal tabaka<2;br />2; - Orta tabaka ( granüle tabaka )<2;br />2; - Üst derinin en dıştaki boynuzsu tabaka<2;/p>2; <2;p class="2;p1"2;>2;<2;span style="2;color: #af8b45;"2;>2;<2;b>2;Öz Deri:<2;/b>2;<2;/span>2; Öz deri tabakası üst derinin (epidermis) hemen altında bulunur. Derinin koruyucu tabakası olarak görev yapar ve vücudu mekanik etkilerden korur. Derinin en kalın tabakasıdır ve toplam kalınlığının % 80’inden daha fazladır. Yapısı üst deriye göre farklıdır. Üst deride epitel doku hücrelerinin yerini öz deride bağ doku hücreleri alır. Bağ doku hücreleri birbirleriyle iç içe geçen ve ince bağlarla bağlanmış protein liflerinden oluşmuştur. Deri üretiminde en önemli tabakadır.<2;br />2; <2;br />2; Öz deri tabakasında bulunan protein türü KOLAGEN dir. Öz derideki bütün lif ve fibriller kolegen denilen bu proteinden meydana gelmiştir.<2;br />2; <2;br />2; Öz deride üç tabaka bulunur:<2;br />2; - İnce sırça tabaka<2;br />2; - Popiler tabaka<2;br />2; - Daha kalın olan retüküler tabaka<2;br />2; <2;br />2; Sırça tabaka; derinin görünümünü belirleyen bir tabaka olup tipik özelliği kılyataklarının burada meydana getirdiği gözeneklerdir.<2;/p>2; <2;p class="2;p1"2;>2;<2;span style="2;color: #af8b45;"2;>2;<2;b>2;Alt Deri:<2;/b>2;<2;/span>2; Alt deri bağ dokusu, derinin en altında bulunan kas dokusuyla deriyi ete bağlayan bölümünü oluşturur. Alt derinin gevşek dokusu hayvan vücudundaki kayma ve katlanma özelliğini ortaya çıkarır. Tabaklamadan önce etleme ve mekanik işlemlerle deriden uzaklaşır.<2;/p>2; <2;p class="2;p1"2;>2;<2;span style="2;color: #af8b45;"2;>2;<2;b>2;Derinin Kimyasal Yapısı:<2;/b>2;<2;/span>2; Hayvan derisi proteinler, az miktarda yağ ve mineraller ile fazla miktarda sudan oluşur. Bu maddelerin her birinin payı derinin türüne, ırka, yaşa, cinsiyete ve yaşam koşullarına göre değişir.<2;/p>2; <2;/td>2; <2;/tr>2; <2;/tbody>2; <2;/table>2; <2;/td>2; <2;/tr>2; <2;/tbody>2; <2;/table>2;
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.